TRÍCH LẬP QUỸ DỰ PHÒNG TỐI ĐA 17% BỔ SUNG VÀO QUỸ TIỀN LƯƠNG NĂM SAU, HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

Quy DP

Mặc dù việc cho phép trích lập quỹ dự phòng 17% để bổ sung vào quỹ tiền lương đã được cơ quan Nhà nước đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật, quy định và hướng dẫn cụ thể tại nhiều văn bản khác nhau từ những năm 2007 đến nay. Nhưng do nhiều…

THUẾ GTGT KHI XUẤT HÓA ĐƠN TẶNG QUÀ ĐƯỢC TÍNH CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

qua

HỎI SAI – ĐÁP TRẬT   Hỏi: Công ty em có mua quà tặng cho khách hàng, khi tặng Công ty phải xuất hoá đơn theo quy định trong đó có 10% thuế GTGT. Như vậy số thuế GTGT này Công ty có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập…

BÀI 2: CÓ PHẢI TẤT CẢ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ?

SaiPL

Như nội dung trao đổi tại Bài 1, trong loạt bài chia sẻ này, chúng tôi chỉ bàn trong phạm vi liên quan đến các văn bản về thuế để phục vụ chính cho các đối tượng quan tâm là bạn đọc đang công tác trong lĩnh vực kế toán, thuế. Nếu cần mở rộng…

CÁCH HIỂU VÀ VẬN DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (BÀI 1)

cv

BÀI 1: CẦN NHÌN NHẬN ĐÚNG GIÁ TRỊ CỦA CÔNG VĂN   Loạt bài viết này chúng tôi muốn chia sẻ đến các đồng nghiệp đang công tác trong lĩnh vực kế toán về cách áp dụng các văn bản có giá trị pháp lý vào công việc của mình nhằm góp phần hạn chế…

Có phải bên bán xuất hoá đơn 10% thì bên mua chỉ được trừ 8%?

vb

Thực hiện theo Nghị quyết 43/NQ và Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng giảm từ 10% xuống 8% đã có nhiều cơ quan thuế tích cực dành thời gian soạn văn bản nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, tuyền truyền cho người nộp thuế rất nhanh chóng, kịp…