Chuyên đề 1: Pháp luật kinh tế và Luật doanh nghiệp

Ngày đăng: 11/04/2017 - Lượt xem: 2411 (lần)
Nội dung tài liệu này dành riêng cho việc ôn thi chứng chỉ kiểm toán và kế toán viên hành nghề năm 2016. Tuy nhiên, trong thời gian qua nhìn chung luật doanh nghiệp và luật kinh tế không có thay đổi, chuyên đề này cũng không có thay đổi đối với việc tổ chức ôn thi trong năm 2017.

Thực hiện đường lối đổi mới kinh tế và xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, trong thời gian qua, kết quả phát triển hệ thống doanh nghiệp và vai trò của hệ thống này đối với nền kinh tế Việt Nam được đánh giá hết sức khả quan. Hiến pháp 2013 đã khẳng định nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.

Đây là những định hướng lớn cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, ngày 26 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2005. Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hành với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo ra những đột phá mới, góp phần cải cách thể chế kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư, kinh doanh, nhằm phát huy nội lực trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài; tạo thuận lợi hơn, giảm chi phí, tạo cơ chế vận hành linh hoạt, hiệu quả cho tổ chức quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại doanh nghiệp; bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông, thành viên của doanh nghiệp; Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

 

TẢI TOÀN BỘ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 1

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu
  • Nhớ mật khẩu
Nhóm Hiểu đúng - Làm đúng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH Công nghệ Na Nô

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG