Tài liệu CNKT thuế theo Thông tư 151/2014/TT-BTC cho nhân viên Đồng Hưng.

Ngày đăng: 01/12/2014 - Lượt xem: 1434 (lần)
Nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho đội ngũ nhân viên Công ty, ngày 01/11/2014 Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Đồng Hưng đã tổ chức lớp cập nhật các chính sách thuế mới cho nhân viên.

Các nội dung mới tại Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư hướng dẫn về thuế đã được Công ty hướng dẫn cặn kẽ cho toàn bộ nhân viên, qua đó giúp ACE làm dịch vụ kế toán cho khách hàng của Công ty tự tin hơn khi tư vấn, tính toán thuế, nộp báo cáo thuế cho khách hàng trong thời gian tới.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/11/2014.

Xem nội dung slide tập huấn/strong>

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu
  • Nhớ mật khẩu
Nhóm Hiểu đúng - Làm đúng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH Công nghệ Na Nô

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG