CHIA SẺ PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCLCTT

Ngày đăng: 25/06/2018 - Lượt xem: 1618 (lần)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính phản ánh tổng quát dòng tiền (bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền) của một doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

Đây là tài liệu chia sẻ RIÊNG cho ACE Thành viên Nhóm "Hiểu đúng - Làm đúng" tại kỳ sinh hoạt tháng 6/2018.

 

Tài liệu này được soạn theo sự hiểu biết CÓ HẠN và chỉ phục vụ cho mục đích chia sẻ riêng TRONG NHÓM của người trực tiếp trình bày, không bao gồm tất cả các trường hợp, tình huống,... khi lập và trình bày BCLCTT, cũng không nhằm mục đích chia sẻ cho những ai không tham dự buổi sinh hoạt Nhóm vào ngày 24/06/2018. 

 

Quý vị nào có quan tâm muốn xem cho biết, hoàn toàn có thể tải về tham khảo.

 

Như đã nói ở trên, sự hiểu biết của con người là có hạn, không tránh khỏi những sai sót hoặc chưa hiểu đúng,... Chúng tôi đánh giá rất cao các ý kiến đóng góp, tranh luận trên tin thần hợp tác, giúp nhau cùng phát triển nhưng CHỐNG CHỈ ĐỊNH đối với những AI chưa hiểu về "GIÁ TRỊ CỦA SỰ SẺ CHIA"...

 

XEM SLIDE CHIA SẺ

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu
  • Nhớ mật khẩu
Nhóm Hiểu đúng - Làm đúng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH Công nghệ Na Nô

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG