• Tài liệu CNKT thuế theo Thông tư 151/2014/TT-BTC cho nhân viên Đồng Hưng.

  Tài liệu CNKT thuế theo Thông tư 151/2014/TT-BTC cho nhân viên Đồng Hưng.

  Cập nhật ngày: 01/12/14

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho đội ngũ nhân viên Công ty, ngày 01/11/2014 Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Đồng Hưng đã tổ chức lớp cập nhật các chính sách thuế mới cho nhân viên.
 • Tài liệu CNKT thuế mới nhà thầu cho nhân viên Đồng Hưng theo thông tư 103/2014/TT-BTC

  Tài liệu CNKT thuế mới nhà thầu cho nhân viên Đồng Hưng theo thông tư 103/2014/TT-BTC

  Cập nhật ngày: 01/12/14

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho đội ngũ nhân viên Công ty, ngày 01/11/2014 Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Đồng Hưng đã tổ chức lớp cập nhật các chính sách thuế mới cho nhân viên.
 • Tài liệu CNKT - Nghị định 91/2014/NĐ-CP

  Tài liệu CNKT - Nghị định 91/2014/NĐ-CP

  Cập nhật ngày: 07/11/14

  Ngày 1/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thuế. Nghị định đã có những điều chỉnh quan trọng so với các nghị định về thuế trước đó, Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng đã tổ chức đào tạo cho nhân viên về các điểm mới của Nghị định.
 • Tài liệu CNKT thuế mới Thông tư 119/2014/TT-BTC

  Tài liệu CNKT thuế mới Thông tư 119/2014/TT-BTC

  Cập nhật ngày: 07/11/14

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho đội ngũ nhân viên Công ty, ngày 01/11/2014 Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Đồng Hưng đã tổ chức lớp cập nhật các chính sách thuế mới cho nhân viên.
 • Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán

  Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán

  Cập nhật ngày: 14/10/14

  Ngày 20 tháng 9 năm 2014, Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Đồng Hưng đã tồ chức cập nhật kiến thức cho nhân viên Công ty và khách hàng với chuyên đề "Cập nhật những nội dung cơ bản của dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán"
 • Cập nhật kiến thức đợt 4/2013-Phía Nam

  Cập nhật kiến thức đợt 4/2013-Phía Nam

  Cập nhật ngày: 17/02/14

  Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam - VICA tổ chức lớp cập nhật kiến thức đợt 4/2013 cho những người hành nghề Kế toán Phía Nam
 • Cập nhật kiến thức đợt 2/2013 - phía Nam

  Cập nhật kiến thức đợt 2/2013 - phía Nam

  Cập nhật ngày: 17/02/14

  Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam - VICA tổ chức lớp cập nhật kiến thức đợt 2/2013 cho những người hành nghề Kế toán phía Nam.
 • Lớp cập nhật kiến thức đợt 1/2013 - phía Nam

  Lớp cập nhật kiến thức đợt 1/2013 - phía Nam

  Cập nhật ngày: 21/10/13

  Được sự ủy quyền của Trung Ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), ngày 18 và 19 tháng 05 năm 2013 Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam - Văn phòng phía Nam do Ông Chung Thành Tiến làm Chánh văn phòng đã tổ chức lớp cập nhật kiến thức đợt 1/2013 cho những người hành nghề Kế toán phía Nam.
 • Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế năm 2012

  Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế năm 2012

  Cập nhật ngày: 26/02/13

  Nhằm phục vụ cho nhu cầu thực hiện quyết toán thuế 2012, Công ty TNHH DV Kế tóan Đồng Hưng cung cấp tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế năm 2012 để các bạn kế tóan cùng tham khảo và thực hiện.
  1 2

Đăng nhập

 • Tên đăng nhập
 • Mật khẩu
 • Nhớ mật khẩu
Nhóm Hiểu đúng - Làm đúng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH Công nghệ Na Nô

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG