Tin vui cho những người hành nghề kế toán Việt Nam!

Ngày đăng: 26/11/2012
Ngày 17/2/2012, trong buổi lễ triển khai nhiệm vụ quản lý hành nghề kế toán năm 2012, PGS-TS Đặng Thái Hùng - Vụ Trưởng Vụ chế độ Kế toán Bộ tài chính đã phát biểu chỉ đạo một số nội dung hết sức thiết thực, cương quyết, giải quyết triệt để các vần đề còn tồn động cũng như phản hồi các ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị, cá nhân hành nghề kế toán vì mục tiêu phát triển nghề kế toán trong thời gian tới.

Trong phần phát biểu của mình PGS-TS Đặng Thái Hùng Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán Bộ Tài Chính đã chỉ đạo một số nội dung sau:

Tôi hết sức cảm kích trong phần phát biểu của các Doanh nghiệp hành nghề vì phải nói là hết sức trách nhiệm với nghề nghiệp và đã có những kiến nghị rất cụ thể, thể hiện trách nhiệm và danh dự.  Về phía nhà nước, về phía Bộ tài chính, về phía Ban quản lý hành nghề kế toán và sắp tới là Hội kế toán hành nghề phải tính, phải lựa chọn những vấn đề cần phải hoàn thiện, tôi cho rằng rất quí là như thế;

2. Chúng ta điều biết Luật kế toán đã đước 8 năm, Thông tư 72 đã 4 năm và tôi còn nhớ trong Hội nghị năm ngoái tại Tổng Công ty Thép chúng ta cũng bàn luận nhiều, đưa ra nhiều giải pháp, nói một cách khách quan đến thời điểm này cũng đã có những cái nổi bật, những thành tích, những cái vượt lên. Tuy nhiên, nhìn chung thì vẫn chưa đạt được những cái mà chúng ta mong muốn cụ thể là 44 Doanh nghiệp trong danh sách đăng ký hành nghề hoạt động vẫn dang vướng rất nhiều, các vướng mắc nêu ra ở đây chỉ mới là một phần thôi còn nhiều hơn nữa. Vậy thì từ phía quản lý nhà nước, từ phía Hội, từ phía Ban quản lý hành nghề và sắp tới là Hội Kế toán hành nghề phải làm như thế nào đây? Tôi đề nghị mấy việc như thế này:

- Trước hết thì về mặt pháp luật từ phía nhà nước thì trong một vài năm tới có một số chuyện mà chúng ta phải làm: một là Luật kế toán đã đăng ký với Quốc hội từ nay cho đến 2014 chúng ta nghiên cứu trình Chính Phủ sau đó trình Ủy Ban thường vụ Quốc hội và đầu năm 2015 sẽ có Luật bổ sung sửa đổi Luật Kế toán. Như vậy vấn đề Kế toán nói chung và hành nghề Kế toán nói riêng nên đưa nội dung gì vào đây? Chúng ta nói như thế này thôi chứ một chữ trong Luật cũng phải có ý kiến của các đại biểu quốc hội, mà nhiều cái như thế vì Luật quá chi tiết nên bây giờ chỉnh sửa mới chết. Ví dụ như nói Doanh nghiệp thực hiện hạch toán kế toán trên máy vi tính, sau khi khóa sổ phải in sổ ra như vậy cả núi sổ sách liệu rằng có cần thiết không? Một câu trong luật như thế đã rất phiền toái, bây giờ phải làm như thế nào? nên rất khó chính vì thế phải sửa Luật. Lẽ ra những nội dung đó mà để dưới Luật thì tôi đã sửa còn Luật mỗi lần sửa 500 cánh tay giơ lên thi không đơn giản. Luật như thế nào để đảm bảo về hành nghề kế toán rồi sau đó còn đến Nghị định, Thông tư hướng dẫn nữa, chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ các vấn đề lựa chọn, cách giải quyết nên đưa vào nội dung Luật những gì, những nội dung gì nên để Nghị định, Thông tư hướng dẫn là vấn đề rất lớn. Tuy nhiên chúng ta đã có hướng và Quốc hội đã đưa ra ý kiến rồi. 

- Cái thứ hai là cái sát sườn hơn đó là Thông tư 72, trong đó có 02 vấn đề chính: 

+ Một là Bộ tài chính ủy quyền cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) thực hiện việc quản lý hành nghề kế toán. Vấn đề này chúng ta đã đang làm tốt rồi, chúng ta chỉ cần xem xét những cái gì cần bổ sung thêm; 

+ Hai là những nội dung về quản lý hành nghề: Rõ ràng chúng ta cũng phải thấy cái sự thiệt thòi của mình vì sinh sau đẻ muộn so với kiểm toán độc lập, kiểm toán độc lập đã 20 năm rồi (từ năm 1991) năm nay đã là năm thứ 21 nhưng vẫn còn những vấn đề như chúng ta nói hôm nay về vấn đề giá phí, về vấn đề chất lượng dịch vụ, mà có những vấn đề tương đối lớn ở công ty kiểm toán, có báo cáo tài chính kiểm toán đã được chấp nhận toàn phần nhưng sau đó doanh nghiệp chết như Dược Viễn Đông.... Kiểm toán đã qua hơn 20 năm mà là Big Four mà còn thế nói chi là mình. Tuy nhiên, bài học có rồi vấn đề là chúng ta phải học như thế nào, vì nếu để lập lại thì phí bài học. Do đó, việc đánh giá Thông tư 72 tôi cho là việc phải làm và làm ngay không phải đến cuối năm 2012 mà phải làm trong 06 tháng đầu năm 2012, mổ xẻ  xem Thông tư 72 đã được cái gì, chưa được cái gì, khuyết cái gì, cách xử lý ra sao? Các ý kiến hôm nay tôi thích lắm và tôi cho rằng nhiều ý kiến rất hay có khi là có ý kiến trúng luôn về cách sửa đấy. Tuy nhiên cũng có những cái chưa đúng như nói về chuyện xử phạt, Vụ chế độ kế toán còn chưa được xử phạt nói chi đến VAA. Việc xử phạt là cả một ngành về thanh tra tài chính và các ngành thanh tra về từng lĩnh vực mới được xử phạt, đây là cả một qui trình về pháp luật hay về qui định xử phạt Thông tư không được qui định mà phải từ Nghị định trở lên mới được qui định. Vì thế những cái gì mình thấy vướng, thấy mắc thấy cần kiến nghị cứ nêu ra để bàn luận và tìm được cái đúng mà chỉnh sửa trong Thông tư 72 vì đây là Thông tư đầu tiên hướng dẫn về hành nghề kế toán nên không tránh khỏi những hạn chế.... 

+ Ba là các vấn đề về thi tín chỉ hành nghề: Đã gọi là hành nghề là mang quân đi đấu xứ người rồi, nó khác với làm nghề là làm tại chỗ, hành nghề là cung cấp dịch vụ trong xã hội vì thế nó yêu cầu cao hơn là điều chắc chắn. Tuy nhiên, về điều kiện thi như thế đã phù hợp chưa? phải trình độ đại học trở lên, phải kinh nghiệm 05 năm thì mới được thi, thi xong có tín chỉ mới được hành nghề, nhưng lại thoáng hơn kiểm toán là được hành nghề cá nhân, kiểm toán không được hành nghề cá nhân (kiểm toán là xác nhân còn kế toán hành nghề là cung cấp dịch vụ). Liên quan đến vấn đề này có ý kiến cho rằng có thể mở rộng cho nhiều đối tượng như trung cấp, cao đẳng cũng có thể thi vì thật ra trong xã hội chúng ta hiện nay có khoảng mấy chục ngàn doanh nghiệp cả to cả nhỏ, các doanh nghiệp càng nhỏ thì lại cần tới dịch vụ, thế nên cần mở thêm đối tượng rộng hơn và nhiều đẳng cấp hơn, những người trình độ càng cao đôi khi chi tiết lại không bằng những người bên dưới. Một ý kiến khác cho rằng thi hành nghề khó hơn thi thạc sỹ, tôi cho rằng khó hơn là đúng " hành nghề kia mà" các ngành nghề khác như ngành y chẳng hạn người ta luôn có 02 hệ: một là học cao lên thạc sỹ, tiến sỹ, hai là đi chuyên ngành liên quan đến một chuyên môn nào đó, chúng ta cũng thế. Thác sỹ nào tốt hơn người đi hành nghề kế toán? Tôi cho rằng người hành nghề kế toán tốt hơn, người có tín chỉ hành nghề chắc chắn tốt hơn người có bằng thạc sỹ. Thạc sỹ là học về tư duy về nâng cao lý thuyết còn hành nghề là đi trực tiếp vào cái thực tế trong xã hội. Chính vì thế nói khó hơn, dễ hơn ở góc độ này, góc độ khác mà đem so sánh thì cũng không đúng vì khác nhau hoàn toàn. 

Trong thời gian tới về vấn đề hoàn thiện pháp luật, chúng tôi cũng kiến nghị một số vấn đề như sau: 

- Về các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý hành nghề cần được tăng cường, tăng cường ở đây không phải là mình làm tất cả những việc mà việc nào thuộc thẩm quyền của mình mà mình xử lý được thì mình xử lý, mình có biện pháp, cái gì thuộc các hệ khác thì kiến nghị. Ví dụ tại sao không xử phạt, chúng tôi cho rằng chỉ cần kiểm tra ở một tỉnh, một thành phố thôi sau đó kiến nghị chúng tôi sẽ ủng hộ phạt sau đó đưa lên báo luôn như báo điện tử, báo giấy khi đó các người khác tự động rung ngay. Thực tế bây giờ làm sao kiểm tra được hết? Như chị Liên, chị Nga nói hiện nay trên mạng đăng tải đầy những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, nếu so lại với danh sách Ban quản lý hành nghề thì không có, xử ngay đi một vài doanh nghiệp như thế đưa lên báo đài sẽ rung ngay. Chúng ta không cần làm nhiều, chỉ làm ít thôi mà chính xác, hiệu quả, có tác dụng ngay... tôi cho rằng 44 doanh nghiệp và cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán có trong danh sách này là đáng được biểu dương, đáng khen ngợi và tạo điều kiện. Nhưng vấn đề là các doanh nghiệp và cá nhân hành nghề ngoài 44 doanh nghiệp này là phải trị mạnh và các đơn vị ở đây phải chỉ giúp cho Ban quản lý hành nghề, chỉ điểm mà phải chỉ điểm đúng thì mình mới xử lý được. Ngay việc cấp bằng kế toán trưởng, các anh làm sai sẽ hại các anh làm đúng bởi vì giá phí vớ vẩn, chỉ đứng ra tổ chức rồi mời các thầy dạy hết chứ họ có điều kiện đâu. Khi trị được vấn đề này thì các đơn vị hành nghề theo đúng qui định mới tốt lên được. Nói như chị Nga "đau hết cả người với giá phí vớ vẩn sao mà làm được" khi trị được những đối tượng này thì các đơn vị hành nghề mới có điều kiện đi vào vĩ đạo, hiện tại vẫn phải đối phó với các đối tượng ngoài vòng kiểm soát. Vấn đề này tôi đề nghị trước hết là Ban quản lý hành nghề và sau này là Hội kế toán hành nghề và Hội Kế toán, Kiểm toán phải giúp Bộ Tài Chính cùng phối hợp để xử lý triệt để vấn đề này. 

- Về các vấn đề liên quan đến Hội Kế toán viên hành nghề: Đối với Kiểm toán viên người ta thi 8 môn nên người ta được làm 02 dịch vụ, còn Kế toán viên hành nghề chi thi 5 môn trong 8 môn này thôi. Chúng ta phải nói thật là từ thời anh Bùi Văn Mai làm Vụ trưởng thì đã bị vướng vấn đề này rồi. Đối với Quốc tế CPA có nghĩa là kế toán viên công chứng thì sẽ được làm 02 dịch vụ kế toán và kiểm toán còn kiểm toán viên chỉ được làm 01 dịch vụ kiểm toán, chúng ta bị trái ngay từ thời ấy, đây cùng là vấn đề vướng mắc hiện nay... 

- Nói chung cũng còn nhiều vấn đề nói cụ thể không hết được như vấn đề thi tín chỉ hành nghề chúng tôi cũng nhận khuyết điểm và cố gắng làm sao để việc ôn thi, đề thi phải hướng vào cái hành nghề không phải là lý thuyết, không phải mang tính chất học vấn nhiều. Trong dự thảo thông tư mới đang hướng đến bỏ môn thi tin học vì hiện nay môn tin học gần như phổ cập rồi. 

Các vấn đề thực tế đặt ra đang vướng mắc, Bộ tài chính sẽ phối hợp với Hội và cũng mong rằng các doanh nghiệp dịch vụ kế toán tiếp tục ủng hộ và có những đề xuất thiết thực để hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như tăng cường các giải pháp quản lý vừa xác thực và hiệu quả hơn. 

Cuối cùng xin chúc sức khỏe toàn thể hội nghị, các vị đại biểu và đặc biệt là đại diện của các doanh nghiệp!

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu
  • Nhớ mật khẩu
Nhóm Hiểu đúng - Làm đúng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH Công nghệ Na Nô

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG