Bài tham luận trong kỳ sinh hoạt CLBKTT toàn quốc lần thứ 41

Ngày đăng: 21/05/2013
Ông Chung Thành Tiến - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng - Trưởng văn phòng phía Nam, Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam (VICA) tham dự kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc lần thứ 41 tại TP HCM vào ngày 17/5 với chủ đề: “Đối thoại về những cơ chế, chính sách mới về tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán”.

Trong buổi sinh hoạt này, Ông Chung Thành Tiến - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng đã có bài tham luận với nội dung "Những vướng mắc bất cập và những nội dung cần trao đổi trong Luật thuế / kế toán"

 

Người trình bày: Ô. CHUNG THÀNH TIẾN, Giám đốc

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng

 

Luật kế toán năm 2003 là luật đầu tiên liên quan đến việc quản lý kế toán nhằm thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, được ban hành thay thế cho Pháp lệnh kế toán, thống kê năm 1988. Từ khi ra đời đến nay luật kế toán đã phát huy những tác động tích cực đến môi trường kinh doanh, đầu tư, quản lý,… góp phần đưa kế toán trở thành một trong những công cụ quan trọng trong công tác quản lý nền kinh tế của đất nước.

 

 Tuy nhiên, qua thời gian ban hành đúng 10 năm với sự phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn mới, luật kế toán năm 2003 đã phát sinh nhiều vấn đề bất cập cần được nhìn nhận và thay đổi để đáp ứng ngày càng tốt hơn với nhu cầu thực tế.

 

Trong nội dung trình bày hôm nay, tôi xin được tóm tắt một cách tổng quát một số kía cạnh chính mà luật kế toán cần xem xét hoàn thiện:

 

 1. Cần minh bạch, rõ ràng dễ hiểu, dễ áp dụng: Tránh dùng từ ngữ mà các đối tượng khác nhau có thể hiểu theo nghĩa khác nhau nhằm phục vụ cho lợi ích của mình dẫn đến việc tranh cải ảnh hưởng đến việc thực thi luật không đồng nhất.

 

 1. Cần nhất quán: trong các văn bản luật cần được sử dụng câu chữ, định nghĩa một cách nhất quán tránh trường hợp có sự khác biệt giữa luật doanh nghiệp, luật thương mại với luật kế toán gây ra sự mất đồng bộ giữa các luật làm cho việc vận dụng gặp nhiều khó khăn. Cần nhất quán giữa luật kế toán và các văn bản dưới luật như Nghị định, Thông tư, Quyết định, Công văn,…

 

 1. Cần hợp lý: Luật kế toán cần chỉnh sửa những nội dung không còn phù hợp với thực tế như việc chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, chữ ký của kế toán trưởng, điều kiện thi các chứng chỉ liên quan, tổ chức bộ máy kế toán,…

 

 1. Cần khả thi: Hiện nay luật kế toán đang tồn tại những nội dung không thật sự mang tính khả thi cần được xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, cụ thể như kiểm tra kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán trong trường hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, ký tên trên các chứng từ kế toán,…

 

 1. Cần hiệu quả: Luật cần xem xét đến tính hiệu quả của các đối tượng áp dụng không nên quá cứng nhắc dẫn đến việc áp dụng gặp nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp khi mới thành lập (phải tổ chức bộ máy kế toán, thuê kế toán trưởng,…).

 

Tương tự như luật kế toán, luật thuế cũng cần làm rõ các tiêu chí trên nhằm hạn chế tối đa những vướng mắc, bất cập, chòng chéo phát sinh trong khi thực thi pháp luật.

 

Trong lĩnh vực thuế, tôi nhận thấy phát sinh quá nhiều vần đề cần làm rõ để hạn chế những phiền phức không đáng có cho doanh nghiệp, tuy nhiên trong thời gian hạn hẹp của buổi sinh hoạt hôm nay tôi xin trình bày ngắn gọn một số nội dung cần xem xét như sau:

 

 1. Tính minh bạch: Các văn bản thuế thường thiếu tính minh bạch một cách trầm trọng dẫn đến việc cùng một nội dung nhưng có nhiều cách hiểu khác nhau (cơ quan thuế hiểu theo cách thu càng nhiều càng tốt, doanh nghiệp hiểu theo cách nộp càng ít càng tốt), luật chưa phải là văn bản hướng dẫn mà phải thực thi theo Nghị định, thông tư,… nhưng do người soạn các văn bản này thường áp đặt ý kiến chủ quan của mình vào văn bản dẫn đến nội dung có thể sai lệch theo quy định của luật (phần lớn là theo chiều hướng có lợi cho phía soạn thảo), việc áp dụng sẽ gặp nhiều khó khăn, cơ quan quản lý luôn đẩy những khó khăn này cho doanh nghiệp thay vì cần làm sáng tỏ để có hướng xử lý vừa minh bạch, hợp lý, hợp tình;

 

 1. Tính nhất quán: Còn nhiều sự khác biệt trong định nghĩa giữa luật thuế và các luật liên quan (luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật kế toán,…) dẫn đến việc vận dung sai, hướng dẫn sai của cơ quan thuế cho doanh nghiệp (gây thiệt hại cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không hiểu và đủ CAN ĐẢM để tranh luận với cơ quan thuế); Các văn bản dưới luật còn nhiều nội dung không nhất quán với luật, thậm chí người soạn thảo đôi khi còn tự ý thêm vào một vài nội dung trái luật (nhưng có lợi cho mình);

 

 1. Tính hợp lý: Thuế là nguồn thu chính cho ngân sách nhà nước, tuy nhiên việc xác định và thu thuế cần xem xét đến tính hợp lý tránh lạm thu hoặc thu quá nhiều loại thuế dẫn đến việc đẩy toàn bộ gánh nặng cho người nộp thuế. Nhà nước cần hiểu rõ việc tính thuế hiện nay doanh nghiệp đang phải gánh chịu một khỏan thuế cao hơn rất nhiều so với thuế suất thực tế (rất nhiều khoản chi không thể được cơ quan thuế chấp nhận: chi phí tiếp khách, quảng cáo vượt mức khống chế, chi phí không hóa đơn chứng từ,…). Trên thực tế hiện nay có nhiều doanh nghiệp phải gánh chi phí thuế có khi lên đến 40% lợi nhuận thực tế, rất bất hợp lý (lý do chính là do ngành thuế chưa quản lý tốt và đẩy trách nhiệm này xuống cho doanh nghiệp);

 

 1. Tính khả thi: Luật thuế hiện nay chưa mang tính khả thi cao vì các nguyên nhân sau:

+ Chưa trú trọng đến việc thu thuế sao cho hợp lý, công bằng giữa các đối tượng nộp thuế dẫn đến người nộp thuế thấy rằng trốn thuế có lợi hơn phải nộp thuế, họ phải cân nhắc;

+ Các cơ quan soạn thảo chỉ trú trọng vào thủ tục sao cho đơn giản, thuận tiện cho cơ quan mình hơn là cân nhắc quyền lợi của các đối tượng liên quan;

+ Các cơ quan thực thi phần lớn chỉ trú trọng đến việc làm sao để thu nhiều nhất, dẫn đến lạm thu, thu sai, áp đặt một cách chủ quan lên người nộp thuế;

Ngành thuế cần xem xét tính khả thi khi ban hành các văn bản:

+ Xây dựng luật, văn bản thuế phải đảm bảo tính khách quan, không nên áp đặt, xa rời thực tiễn,...

+ Việc triển khai phải đồng bộ, thống nhất tránh trường hợp mỗi nơi hiểu một kiểu, vận dụng một kiểu;

+ Phải lắng nghe phản ánh, bám sát thực tiễn xã hội, thực tiễn nhu cầu quản lý nhà nước,

+…

 

 1. Tính công bằng: Để người nộp thuế cảm thấy vui khi nộp thuế và luôn cân nhắc giữa rũi ro của việc trốn thuế với số tiền bỏ ra khi nộp thuế. Trấn chỉnh ngay việc thu thuế TNCN đối với những người hành nghề tự do như ca sỹ, diễn viên, người mẫu,… có thu nhập rất cao nhưng nộp thuế thấp hơn cả người làm công ăn lương;

 

 1. Tính hiệu quả: Cần tổ chức bộ máy thu thuế sao cho hiệu quả, giảm tối đa những cán bộ không đủ trình độ năng lực chuyên môn, gây phiền phức, nhũng nhiễu, mất thời gian, chi phí không đáng có cho người nộp thuế; Xem xét lại thủ tục hành chính,thái độ của cán bộ thuế, cách thức triển khai giám sát để đảm bảo người nộp thuế cảm thấy vui khi mang tiền đến nộp cho cơ quan thuế;

 

Còn quá nhiều vấn đề cần trao đổi liên quan đến nội dung trên, nhưng do thời gian không cho phép, tôi chỉ tóm lượt một số nội dung chính với mong muốn có thể chia sẽ, trao đổi thêm cùng các Anh/Chị trong thời gian tới.

Xin chân thành cám ơn Ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện để tôi được trình bày một số quan điểm mang tính chủ quan của cá nhân mình liên quan đến lĩnh vực kế toán, thuế.

Xin chân thành cám ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị Khách quý cùng toàn thể Anh/Chị/Em hội viên Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc đã chú ý lắng nghe! Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến để bài tham luận được hoàn thiện hơn.

 

Cuối cùng, xin kính Chúc Quý vị đại biểu, các vị Khách quý và toàn thể Hội nghị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

 

Xin trân trọng cám ơn!

 

Người trình bày

Chung Thành Tiến

Giám đốc

Công ty TNHH DV Kế toán Đồng Hưng

Đăng nhập

 • Tên đăng nhập
 • Mật khẩu
 • Nhớ mật khẩu
Nhóm Hiểu đúng - Làm đúng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH Công nghệ Na Nô

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG