Bài tham luận tại Đại hội BCH VICA nhiệm kỳ 2

Ngày đăng: 12/05/2016
Sự cần thiết phải nâng cấp VICA thành Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp phục vụ cho lực lượng Kế toán Hành nghề Việt Nam.

Sự cần thiết phải nâng cấp VICA thành Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp phục vụ cho lực lượng Kế toán Hành nghề Việt Nam

 

Người trình bày: Ô. CHUNG THÀNH TIẾN

UVBCH Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam VAA

UVBCH Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam VICA

Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng

 

            Hành nghề kế toán đơn lẻ không thể đại diện cho tiếng nói chung của hoạt động Hành nghề Kế toán chuyên nghiệp tại Việt Nam, Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam với chức năng, nhiệm vụ và đặc biệt với tên gọi là một Chi hội cũng chưa đáp ứng hết được các yêu cầu cần thiết cho sự phát triển Hành nghề Kế toán tại Việt Nam và mục tiêu hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và quốc tế trong tương lai.

            Như đã biết, Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam là một Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp của các cá nhân có Chứng chỉ hành nghề Kế toán (APC) hoặc chứng chỉ Kiểm toán viên (KTV) do Bộ Tài chính cấp đang hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán và các tổ chức kế toán, kiểm toán độc lập đang hoạt động tại Việt Nam. Chi Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng vì lợi ích và uy tín nghề nghiệp;

            Chi Hội hoạt động với các mục đích quy tụ các cá nhân hành nghề kế toán và tổ chức đang cung cấp dịch vụ kế toán, được phép hoạt động tại Việt Nam nhằm mục đích giúp đỡ hỗ trợ nhau duy trì và phát triển nghề nghiệp kế toán, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho xã hội;

            Chính từ những mục tiêu rất thiết thực trên, mặc dù Chi Hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) chỉ là một Chi Hội còn non trẻ trực thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển vì nghề nghiệp của Thường trực và BCH VAA, đặc biệt là của Chủ tịch VAA - PGS.TS Đặng Văn Thanh, VICA đã phát triển không ngừng và đang từng bước khẳng định vai trò, vị trí đáng tin cậy nhất cho các Đơn vị/Cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán tại Việt Nam nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung, góp phần quan trọng cho mục tiêu hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

            Tuy nhiên, sau 01 nhiệm kỳ hoạt động (2013-2016) vừa qua, bên cạnh những thành công đạt được, những người hành nghề Kế toán, các đơn vị dịch vụ kế toán kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam và ngay cả với chính các thành viên BCH VICA cũng vẫn đang tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, như:

-        Cạnh tranh về giá cả và tính tuân thủ pháp luật, trong môi trường kinh doanh dịch vụ Kế toán không bình đẳng giữa những người Hành nghề Kế toán chân chính (tuân thủ Pháp luật) với những người hành nghề Kế toán tự do (không chứng chỉ và không đăng ký hành nghề, đại lý thuế cung cấp dịch vụ kế toán, Công ty kiểm toán làm kế toán, Công ty luật làm kế toán, …);

-        Những thách thức rủi ro nghề nghiệp, rủi ro trong kinh doanh đôi khi không kiểm soát được, luôn có khả năng xãy ra trong bối cảnh của nền kinh tế - xã hội hiện nay tại Việt Nam nói riêng, nền kinh tế trong khu vực và thế giới đang trong giai đoạn hội nhập một cách sâu - rộng nói chung;

-        Sự phát triển ồ ạc của mạng xã hội nhưng thiếu định hướng, thiếu sự quan tâm chia sẻ của một tổ chức nghề nghiệp chính thống, đủ mạnh đã và đang làm xói mòn lòng tin, giá trị của nghề nghiệp kế toán - kiểm toán trong cộng đồng doanh nghiệp, đã và đang lôi kéo những người làm nghề kế toán đi theo hướng sai lệch gây nhiều hệ lụy cho xã hội;

-        Chất lượng các dịch vụ kế toán của những người hành nghề tự do đang thả nổi, không một đơn vị, tổ chức nào đứng ra kiểm tra, kiểm soát đã làm cho chất lượng BCTC do các đối tượng này cung cấp chưa đảm bảo tính tuân thủ, chưa đảm bảo về mặt cung cấp thông tin cần thiết cho các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư, cũng như các bên liên quan khác;

-        Các cơ quan quản lý Nhà nước chưa quan tâm đến BCTC của các doanh nghiệp không có lợi ích công chúng dẫn đến việc lập và trình bày BCTC của các đối tượng này phần lớn chỉ phục vụ cho mục đích thuế gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị, mục đích, đối tượng phục vụ của BCTC, tạo ra tiền lệ xấu cho sự phát triển của nghề nghiệp vì sản phẩm do kế toán làm ra là BCTC nhưng không ai sử dụng ngoài việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế;

-        Hầu hết những người làm nghề tự do, người làm kế toán tại các doanh nghiệp, các sinh viên được đào tạo chuyên ngành kế toán tại các trường, thậm chí một số lớn các đơn vị/cá nhân đang hành nghề dịch vụ kế toán vẫn chưa hiểu rõ về CMĐĐNN, giá trị của nghề kế toán đối với xã hội, cần có tổ chức nghề nghiệp đủ mạnh đứng ra phổ biến, định hướng, hỗ trợ nghề nghiệp mang tính cộng đồng cho người làm kế toán hiểu thấu đáo về tầm quan trọng của nghề nghiệp và từ đó định hướng cho sự tuân thủ các quy định khi tham gia vào thị trường dịch vụ kế toán;

-        Với tên gọi là Chi Hội trực thuộc VAA, trong nhiệm kỳ vừa qua VICA đã cố gắng thực hiện tốt các công việc được giao. Tuy nhiên trong quá trình họat động VICA đã gặp không ít những khó khăn như: Không có con dấu riêng, không thể thực hiện những giao dịch với các bên liên quan như một Hội nghề nghiệp đúng nghĩa của những người hành nghề dịch vụ kế; VICA không thể thực hiện các công việc theo sự ủy quyền của VAA một cách độc lập, không thể thành lập được văn phòng đại diện hợp pháp phía Nam để mở rộng các hoạt động chính thống cho Chi hội; Là một Chi hội, VICA khó tạo được uy tín, lòng tin,... với cơ quan, ban ngành nhà nước, với cộng đồng doanh nghiệp, các Hội bạn và cả với những người đang công tác trong lĩnh vực kế toán; VICA không thể tham gia và trở thành thành viên chính thức của các Hội nghề nghiệp trong khu vực và trên thế giới; Không trực tiếp tham gia kiến nghị các chính sách liên quan đến nghề nghiệp với cơ quan Nhà nước; không trực tiếp đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho Hội viên,...; Với tên gọi là Chi hội, VICA rất khó triển khai, kêu gọi, quy tụ những cá nhân hành/làm nghề có chuyên môn, trình độ cao cùng góp sức xây dựng quy trình đào tạo, cấp chứng chỉ nghề nghiệp có uy tín cho người làm kế toán, rất khó để những người hành nghề kế toán là Hội viên VICA có thể hội nhập với Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và thế giới trong thời gian tới.

            Bên cạnh những khó khăn, những vấn đề còn tồn tại trong thời gian qua, nhưng với quyết tâm, với mục tiêu và định hướng rõ ràng, cụ thể kết hợp với những thay đổi trong chính sách của Nhà nước, sắp tới đây việc hành nghề kế toán sẽ có những triển biến tích cực theo hướng có lợi cho các đơn vị và cá nhân hành nghề kế toán cũng như Hội nghề nghiệp, cụ thể:

            Luật kế toán số 88/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015 sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2017 đã tạo ra hành lang pháp lý đối với Hội nghề nghiệp Kế toán, với người hành nghề và kinh doanh dịch vụ kế toán tương đối rõ ràng, đầy đủ hơn, cụ thể:

► Lần đầu tiên vai trò, vị trí của Hội nghề nghiệp mà cụ thể trong trường hợp này là Hội kế toán đã được đưa vào Luật với một Điều riêng, mặc dù chưa được thể hiện rõ nét và chi tiết nhưng qua đó cũng góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Hội đối với người làm công tác kế toán tại Việt Nam;

 ► Lần đầu tiên kế toán viên hành nghề và việc kinh doanh dịch vụ kế toán đã được định nghĩa khá rõ ràng và đầy đủ trong Luật. Qua đó sẽ hạn chế tối đa việc cố tình hiểu sai lệch về người hành nghề kế toán/người làm kế toán tại doanh nghiệp, Dịch vụ kế toán/bộ máy kế toán tại đơn vị, góp phần nâng cao giá trị nghề nghiệp cho những người hành nghề Kế toán tại Việt Nam. Thông qua nội dung định nghĩa này của Luật Kế toán đã trực tiếp loại những doanh nghiệp, cá nhân đã và đang cung cấp dịch vụ kế toán, hành nghề kế toán nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định, góp phần làm sạch và phát triển bền vững thị trường dịch vụ kế toán trong thời gian tới;

►  Bên cạnh việc định nghĩa rõ ràng, Luật kế toán 2015 còn dành riêng một Chương với các quy định rất cụ thể liên quan đến thi cấp chứng chỉ, đăng ký, quản lý,... hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán. Qua đó có thể thấy được tầm quan trọng của nghề nghiệp đã được Quốc hội đặc biệt quan tâm trong Luật kế toán 2015;

► Cũng theo Luật kế toán 2015, một kế toán viên có trình độ đại học muốn thi lấy Chứng chỉ hành nghề chỉ cần trải qua 03 năm kinh nghiệm thực tiễn thay vì là 05 năm như trước đây. Với quy định này sau khi Luật kế toán có hiệu lực thi hành sẽ góp phần gia tăng nhanh số lượng người tham gia thi và được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán trong thời gian tới.

            Bên cạnh sự thuận lợi hơn mà Luật Kế toán 2015 đã mang đến cho lĩnh vực hành nghề Kế toán, các quy định liên quan khác của Bộ Tài chính cũng đang mang đến một luồng gió mới góp phần đáng kể để các đơn vị/cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán phát triển mạnh mẽ hơn, người tham gia hành nghề ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, quá trình hội nhập quốc tế sẽ dễ dàng và sâu rộng hơn, cụ thể:

        ► Theo dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 117/2013/TT-BTC, người có chứng chỉ APC - Chứng chỉ kế toán viên hành nghề sẽ được miễn thi cả 02 môn Kế toán và Pháp luật về thuế. Như vậy chỉ cần có chứng chỉ APC người hành nghề sẽ được phép cung cấp cả dịch vụ khai báo thuế, làm đại lý thuế (khi đăng ký với cơ quan quản lý theo quy định) mà không phải thi tín chỉ hành nghề đại lý thuế như trước đây;

        ► Bộ Tài chính sẽ chính thức chuyển giao việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán cho VAA trong năm nay, điều này sẽ góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Hội nghề nghiệp trong công đồng Kế toán nói riêng và cho toàn xã hội nói chung;

        ► Việt Nam đã và đang hội nhập với nền kinh tế thế giới một cách sâu - rộng, là thành viên chính thức của hầu hết các tổ chức Thương mại lớn trên thế giới như: APEC, ASEM, WTO, TPP, ASEAN,... trong lĩnh vực nghề nghiệp Kế toán, Hội Kế toán Việt Nam đã và đang là thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Quốc tế  (IFAC) và Hiệp hội Kế toán Đông Nam Á (AFA) và đặc biệt trong năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã chính thức có hiệu lực, trong đó Kế toán là một trong số tám ngành nghề tay nghề cao được tự do dịch chuyển (hành nghề) trong Cộng đồng kinh tế ASEAN;

            Thưa Quý vị, trong thời gian qua mặt dù VICA đã được thành lập và đi vào hoạt động được 01 nhiệm kỳ (03 năm), với những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để phát triển đúng vị trí và vai trò của một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp, có tầm ảnh hưởng và tổ chức nghề nghiệp đại diện cho tiếng nói chung của những người hành nghề kế toán và các đơn vị dịch vụ kế toán kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện tốt vai trò Hội nghề nghiệp mà Nhà nước đang tạo điều kiện thông qua các hành lang pháp lý trong thời gian tới, trong nhiệm kỳ 2 này tôi xin thay mặt cho Anh, Chị, Em làm nghề, Hội viên chính thức của VICA kiến nghị Ban lãnh đạo VAA xem xét chấp thuận thông qua việc nâng cấp Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam thành Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam vì:

- VAA là một tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp Kế toán và Kiểm toán của Việt Nam là cơ quan ngôn luận chung của các tổ chức Kế toán thành viên, hoạt động trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, bao gồm: Hội Kiểm toán Nhà Nước Việt Nam, các Hội Kế toán tỉnh, thành phố; Hội Kế toán các Ban ngành quản lý kinh tế nhà nước; Hội Kế toán của các tổng công ty nhà nước; Các Hội kế toán của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ; Hội kế toán của các đơn vị đoàn thể xã hội, nghề nghiệp khác hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Câu lạc bộ Kế toán Trưởng,...;

 - Hiện nay, trong cơ cấu tổ chức của VAA chưa có Hội thành viên chính thức nào đại diện cho người Hành nghề dịch vụ Kế toán và các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp hoạt động trên thị trường Việt Nam.  VAA chỉ thành lập một Ban quản lý Hành nghề Kế toán (Ban QL-HNKeT) để thực hiện chức năng quản lý hoạt động Hành nghề Kế toán, theo qui định của Bộ Tài chính Việt Nam (Tham khảo các Quyết định: số 47/2005/QĐ-BTC, ngày 14/7/2005; Số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 và Thông tư số 72/2007/TT- BTC, ngày 27/06/2007 do Bộ Tài chính ban hành) và một Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam (VICA) với chức năng nhiệm vụ và công việc cụ thể tương tự như các Hội thành viên khác, nhưng với tên gọi là Chi Hội, không khác gì các Chi hội kế toán tại các doanh nghiệp, chưa có sự khác biệt về mặt hình thức cũng như vai trò, vị trí của VICA trong VAA;

            + Theo đó, Ban QL-HNKeT là một Bộ phận nghiệp vụ, do VAA tuyển dụng và thành lập, không có đại diện của người Hành nghề Kế toán tham gia trong Bộ phận nghiệp vụ này do đó Ban QL-HNKeT không phải là một tổ chức nghề nghiệp kế toán chuyên nghiệp do những người Hành nghề Kế toán Việt Nam đề nghị thành lập. Vì vậy, Ban QL-HNKeT chỉ là đơn vị quản lý nhà nước về mặt kế toán theo sự ủy quyền của VAA và không thể đại diện cho tiếng nói chung của những người Hành nghề Kế toán và các đơn vị dịch vụ kế toán, hoạt động tại Việt Nam.

            + Chi Hội kế toán hành nghề Việt Nam chính là một tổ chức nghề nghiệp kế toán chuyên nghiệp do những người Hành nghề Kế toán Việt Nam đề nghị thành lập và đã được VAA thông qua bằng Quyết định số 218/HKT-VP ngày 11 tháng 12 năm 2012. Tuy nhiên, qua một nhiệm kỳ hoạt động (2013-2016) vừa qua với những thuận lợi và khó khăn như trình bày trên, việc giữ nguyên tên gọi Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam, trực thuộc VAA như hiện nay là hoàn toàn không đáp ứng được cho thực trạng phát triển của dịch vụ kế toán, người hành nghề kế toán nói riêng và quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới nói chung trong thời gian tới.

 - Nâng cấp Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam thành Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam, trực thuộc VAA, là sự cần thiết tất yếu cho sự phát triển hành nghề kế toán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Là một trong các nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch hoạt động năm 2016 của VAA, đã được thông qua tại Nghị Quyết Hội nghị BCH VAA lần thứ Năm, khóa V ngày 22/04/2016;

            Trước những thực tế và điều kiện khách quan, thuận lợi trên việc lãnh đạo VAA thống nhất thông qua nội dung nâng cấp VICA thành Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam, trực thuộc VAA là một việc làm vô cùng ý nghĩa trong kỳ Đại Hội lần này, là niềm vinh dự to lớn cho những người làm nghề chân chính, và cũng chính là động lực cho sự phát triển của nghề nghiệp Kế toán - kiểm toán Việt Nam trong giai đọan hiện nay.

            Thay mặt những người Hành nghề Kế toán tại Việt Nam, tôi xin chân thành cám ơn lãnh đạo Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) đã quan tâm đến sự phát triển Hành nghề Kế toán Việt Nam trong thời gian qua và đã có một Quyết định hết sức đúng đắn về việc cho phép những người hành nghề kế toán và các đơn vị dịch vụ kế toán, đang hoạt động tại Việt Nam, Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam được nâng cấp thành Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam, trực thuộc VAA.

            Xin chân thành cám ơn Ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện để tôi được trình bày một số quan điểm mang tính chủ quan của cá nhân mình liên quan đến sự cần thiết phải nâng cấp VICA thành Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp phục vụ cho lực lượng Kế toán hành nghề Việt Nam.

            Xin chân thành cám ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị Khách quý cùng toàn thể Anh/Chị/Em hành nghề kế toán trên cả nước đã chú ý lắng nghe! Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến để bài tham luận được hoàn thiện hơn.

            Cuối cùng, xin kính Chúc Quý vị đại biểu, các vị Khách quý và toàn thể Hội nghị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại Hội BCH VICA nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp!

          Xin trân trọng cám ơn!     

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu
  • Nhớ mật khẩu
Nhóm Hiểu đúng - Làm đúng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH Công nghệ Na Nô

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG