Hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng

Ngày đăng: 26/12/2013
Ngày 18/12, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 17557/BTC-TCT hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Để các quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, trong khi chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung được áp dụng từ ngày 01/01/2014.

Theo Công văn trên, số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu.

Mời download nội dung Công văn: Cong van so 17557-BTC-TCT.doc

Tin khác

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu
  • Nhớ mật khẩu
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Chi hội Kế toán Hành nghề Việt Nam
Hội Kế toán Tp. HCM
Trung tâm Đào tạo Smart Train
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
Công ty TNHH Công nghệ Na Nô

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG